ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Όλοι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και άλλη ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών ή κώδικα, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και είναι ιδιοκτησία της White Lotus Anti Aging LTD. Η συλλογική εργασία περιλαμβάνει έργα που έχουν άδεια για την White Lotus Anti Aging LTD. Πνευματικά δικαιώματα 2003, White Lotus Anti Aging LTD ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Χορηγείται άδεια ηλεκτρονικής αντιγραφής και εκτύπωσης τμημάτων έντυπων αντιγράφων αυτού του ιστότοπου με μοναδικό σκοπό την παραγγελία με την White Lotus Anti Aging LTD ή την αγορά προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD. Μπορείτε να προβάλλετε και, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε ρητά περιορισμών ή περιορισμών που σχετίζονται με συγκεκριμένο υλικό, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τμήματα υλικού από τις διάφορες περιοχές του ιστότοπου αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση, ή να κάνετε μια παραγγελία με το White Lotus Anti Aging LTD ή για αγορά προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της αναπαραγωγής, διανομής, εμφάνισης ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από την White Lotus Anti Aging LTD. Συμφωνείτε περαιτέρω να μην αλλάξετε ή διαγράψετε τυχόν ιδιόκτητες ειδοποιήσεις από υλικά που έχουν ληφθεί από τον ιστότοπο.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές επωνυμίες της White Lotus Anti Aging LTD που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της White Lotus Anti Aging LTD

Αποποίηση εγγύησης

Αυτός ο ιστότοπος και τα υλικά και τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η White Lotus Anti Aging LTD αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση. Το White Lotus Anti Aging LTD δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στον ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον ιστότοπο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλους επιβλαβή συστατικά. Η White Lotus Anti Aging LTD δεν κάνει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, τη χρησιμότητα, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία ή με άλλο τρόπο. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στις εγγυήσεις, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η White Lotus Anti Aging LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί η White Lotus Anti Aging LTD της πιθανότητας τέτοιων ζημιών. Το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να μην επιτρέπει τον περιορισμό του αποκλεισμού της ευθύνης ή τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

Τυπογραφικά λάθη

Σε περίπτωση που ένα προϊόν White Lotus Anti Aging LTD αναφέρεται λανθασμένα σε λανθασμένη τιμή, η White Lotus Anti Aging LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει τυχόν παραγγελίες για προϊόντα που αναφέρονται σε εσφαλμένη τιμή. Η White Lotus Anti Aging LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει τέτοιες παραγγελίες, ανεξάρτητα από το εάν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί ή χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για την αγορά και η παραγγελία σας ακυρωθεί, η White Lotus Anti Aging LTD θα εκδώσει πίστωση στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο ποσό της εσφαλμένης τιμής.

Ορος; Λήξη

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για εσάς κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή αγοράς. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, ή οποιοδήποτε μέρος τους, μπορεί να τερματιστούν από την White Lotus Anti Aging LTD χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την αποποίηση ευθυνών, τον περιορισμό της ευθύνης, την αποζημίωση και τα διάφορα, θα επιβιώσουν από κάθε καταγγελία.

Ειδοποίηση

Η White Lotus Anti Aging LTD μπορεί να σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γενικής ειδοποίησης στον ιστότοπο ή με άλλη αξιόπιστη μέθοδο στη διεύθυνση που δώσατε στην White Lotus Anti Aging LTD.

Διάφορα

Η χρήση αυτού του ιστότοπου θα διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νομοθετική επιλογή, και όχι από τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1980 για συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών. Συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής κάθε νομικής διαδικασίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της αγοράς προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD) θα βρίσκεται στα κρατικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Λος Άντζελες Νομός, Καλιφόρνια. Οποιαδήποτε αιτία ενέργειας ή αξίωσης μπορεί να έχετε σχετικά με τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της αγοράς προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD) πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της ενέργειας. Η αποτυχία της White Lotus Anti Aging LTD να επιμείνει ή να επιβάλει αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα. Ούτε η συμπεριφορά μεταξύ των μερών ούτε η εμπορική πρακτική δεν θα τροποποιήσουν κανέναν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η White Lotus Anti Aging LTD μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της συνομιλίας ή της χρήσης άσεμνης ή υβριστικής γλώσσας, απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία άλλων, συμπεριλαμβανομένης της White Lotus Anti Aging LTD ή άλλου αδειούχου υπαλλήλου, οικοδεσπότη ή αντιπροσώπου, καθώς και άλλων μελών ή επισκεπτών στον ιστότοπο. Δεν μπορείτε να ανεβάσετε, να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω του ιστότοπου περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, παραβιάζοντας τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας, καταχρηστικό, παράνομο ή άλλως απαράδεκτο που μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή τα οποία μπορεί διαφορετικά να προκαλέσουν ευθύνη ή να παραβιάσουν οποιοδήποτε νόμο. Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε εμπορικό περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να ζητήσετε άλλους να συμμετάσχουν ή να γίνουν μέλη οποιασδήποτε άλλης εμπορικής διαδικτυακής υπηρεσίας ή άλλου οργανισμού.

Αποποίηση συμμετοχής

Η White Lotus Anti Aging LTD δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις επικοινωνίες και τα υλικά που δημοσιεύονται ή δημιουργούνται από χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο, και δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών και υλικού. Αναγνωρίζετε ότι παρέχοντας σας τη δυνατότητα προβολής και διανομής περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες στον ιστότοπο, η White Lotus Anti Aging LTD ενεργεί απλώς ως παθητικός αγωγός για τη διανομή αυτή και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή υποχρέωση σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητες στο site. Ωστόσο, η White Lotus Anti Aging LTD διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αφαιρέσει επικοινωνίες ή υλικά που θεωρεί ότι είναι (α) υβριστικά, δυσφημιστικά ή άσεμνα, (β) δόλια, παραπλανητικά ή παραπλανητικά, (γ) κατά παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων , εμπορικό σήμα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου ή (δ) προσβλητικού ή άλλως απαράδεκτου από την White Lotus Anti Aging LTD κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς την White Lotus Anti Aging LTD, τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές της (συλλογικά οι "Πάροχοι Υπηρεσιών") από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβές δικηγόρων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της εσφαλμένης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι τρίτων

Σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους επισκέπτες μας, το White Lotus Anti Aging LTD μπορεί να συνδεθεί με ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Ωστόσο, ακόμη και αν το τρίτο μέρος είναι συνδεδεμένο με την White Lotus Anti Aging LTD, η White Lotus Anti Aging LTD δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν ξεχωριστές πρακτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων, ανεξάρτητα από το White Lotus Anti Aging LTD. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είναι μόνο για δική σας διευκόλυνση και επομένως έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Παρ 'όλα αυτά, η White Lotus Anti Aging LTD επιδιώκει να προστατεύσει την ακεραιότητα της ιστοσελίδας της και των συνδέσμων που τοποθετούνται σε αυτήν και ζητά συνεπώς οποιαδήποτε ανατροφοδότηση όχι μόνο για τη δική της ιστοσελίδα, αλλά και για ιστότοπους στους οποίους συνδέεται επίσης (συμπεριλαμβανομένου εάν ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν εργασία).

Πολιτική επιστροφών

Η White Lotus Anti Aging LTD εγκρίνει και συμμορφώνεται πλήρως με τους Κανονισμούς της ΕΕ για την Προστασία των Καταναλωτών για την Απόσταση Πώλησης (DSR) 2000. Αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 97/7 ΕΚ της ΕΕ

Αυτοί οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους καταναλωτές και να τους επιτρέπουν παρόμοια προστασία με αυτήν που βιώνουν κατά την προσωπική αγορά. Ελπίζουμε ότι ακολουθώντας αυτούς τους κανονισμούς επιτρέπουμε στους καταναλωτές να ψωνίζουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο.

 Οδηγός βήμα προς βήμα για την πολιτική λευκού Lotus Returns 

 • 1. Όλοι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη σύμβαση πώλησης εντός 7 ημερών από την παραλαβή των πωληθέντων αγαθών.
 • 2. Η ακύρωση της πώλησης πρέπει να αποσταλεί στη White Lotus σε ανθεκτική μορφή, όπως email, ταχυδρομείο ή φαξ. Η απόδειξη αποστολής αυτού του εγγράφου πρέπει να φυλάσσεται.
 • 3. Αυτή η πολιτική επιστροφών από το νόμο δεν ισχύει για «αγαθά που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να επιστραφούν». Αυτό περιλαμβάνει όλα τα αποστειρωμένα προϊόντα, όπως δερματικούς κυλίνδρους που είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες προφανώς παραβιασμένες και έχουν ανοίξει. Includes Περιλαμβάνει επίσης τη σειρά προϊόντων ομορφιάς White Lotus εάν ανοίξουν ή αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
 • 4. Η πολιτική ακύρωσης δεν ισχύει επίσης για οποιεσδήποτε «ηχητικές ή οπτικές εγγραφές που έχει αποσφραγίσει ο πελάτης». Αυτό περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά DVD White Lotus.
 • 5. Οι πελάτες πληρώνουν το πλήρες κόστος επιστροφής των αγαθών στη διεύθυνση που ορίζεται από το White Lotus Anti Aging.
 • 6. Οι πελάτες έχουν νόμιμο καθήκον φροντίδας για όλα τα προϊόντα της White Lotus ενώ βρίσκονται στη φροντίδα τους και είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν εύλογη προσοχή κατά την επιστροφή των προϊόντων. Η White Lotus έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση για τυχόν επιστροφή χρημάτων εάν δεν τηρηθεί.
 • 7. Ζητάμε την επιστροφή όλων των προϊόντων που επιστρέφονται εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους.
 • 8. Η White Lotus θα επιστρέψει το κόστος των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών μας κατά την πώληση εντός 30 ημερών από την έγκυρη ακύρωση της σύμβασης πώλησης από τον πελάτη.
 • 9. Εάν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή, η White Lotus παρέχει πλήρη επιστροφή χρημάτων.
 • 10. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για συμβάσεις πώλησης Business to Business.

 

Κλάρνα

 

Σε συνεργασία με Κλάρνα Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, σας προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής. Η πληρωμή πρέπει να γίνει στην Klarna:

 

 • Πληρώστε σε 3
 • Πλήρωσε αργότερα
 • Πλήρωσε τώρα
 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τους όρους χρήστη της Klarna εδώΤο Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Klarna εδώΤο Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Δήλωση απορρήτου Klarnas.