Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Όλοι οι χρήστες αυτού του ιστότοπου συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ολόκληρο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραφικών ή κώδικα προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, και είναι ιδιοκτησία της White Lotus Anti Aging LTD. Η συλλογική εργασία περιλαμβάνει έργα που έχουν αδειοδοτηθεί στην White Lotus Anti Aging LTD. Πνευματικά δικαιώματα 2003, White Lotus Anti Aging LTD ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Χορηγείται άδεια για την ηλεκτρονική αντιγραφή και εκτύπωση τμημάτων σε έντυπη μορφή αυτού του ιστότοπου με αποκλειστικό σκοπό την παραγγελία στην White Lotus Anti Aging LTD ή την αγορά προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD. Μπορείτε να εμφανίσετε και, με την επιφύλαξη τυχόν ρητώς αναφερόμενων περιορισμών ή περιορισμών που σχετίζονται με συγκεκριμένο υλικό, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τμήματα του υλικού από τις διάφορες περιοχές του ιστότοπου αποκλειστικά για δική σας μη εμπορική χρήση ή να κάνετε μια παραγγελία με το White Lotus Anti Aging LTD ή για να αγοράσετε προϊόντα White Lotus Anti Aging LTD. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, διανομής, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από την White Lotus Anti Aging LTD. Συμφωνείτε επίσης να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε τυχόν ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας από υλικό που λήφθηκε από τον ιστότοπο.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες της White Lotus Anti Aging LTD που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της White Lotus Anti Aging LTD

Αποποίηση Εγγύησης

Αυτός ο ιστότοπος και τα υλικά και τα προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η White Lotus Anti Aging LTD αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Η White Lotus Anti Aging LTD δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον ιστότοπο διαθέσιμο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλους επιβλαβή συστατικά. Η White Lotus Anti Aging LTD δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, τη χρησιμότητα, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία ή με άλλο τρόπο. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις στις εγγυήσεις, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η White Lotus Anti Aging LTD δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί η White Lotus Anti Aging LTD της πιθανότητας τέτοιων ζημιών. Το εφαρμοστέο δίκαιο ενδέχεται να μην επιτρέπει τον περιορισμό της εξαίρεσης ευθύνης ή τυχαίων ή αποθετικών ζημιών, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Τυπογραφικά λάθη

Σε περίπτωση που ένα προϊόν White Lotus Anti Aging LTD καταχωρηθεί κατά λάθος σε λανθασμένη τιμή, η White Lotus Anti Aging LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε παραγγελίες για προϊόντα που αναφέρονται σε εσφαλμένη τιμή. Η White Lotus Anti Aging LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει τέτοιες παραγγελίες ανεξάρτητα από το αν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί και έχει χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα. Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για την αγορά και η παραγγελία σας ακυρωθεί, η White Lotus Anti Aging LTD θα εκδώσει πίστωση στον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας στο ποσό της λανθασμένης τιμής.

Ορος; Λήξη

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για εσάς κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή αγορών. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, ή οποιοδήποτε μέρος τους, μπορεί να τερματιστούν από την White Lotus Anti Aging LTD χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις που αφορούν τα Πνευματικά Δικαιώματα, το Εμπορικό Σήμα, την Αποποίηση Ευθύνης, τον Περιορισμό Ευθύνης, την Αποζημίωση και τα Διάφορα, θα ισχύουν σε κάθε καταγγελία.

Ειδοποίηση

Η White Lotus Anti Aging LTD μπορεί να σας στείλει ειδοποίηση μέσω e-mail, μιας γενικής ειδοποίησης στον ιστότοπο ή με άλλη αξιόπιστη μέθοδο στη διεύθυνση που έχετε δώσει στη White Lotus Anti Aging LTD.

Διάφορα

Η χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς θα διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνια των Η.Π.Α., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή των νομοθετικών διατάξεων, και όχι από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1980 για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών. Συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αγοράς προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD) θα είναι στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Λος Άντζελες Κομητεία, Καλιφόρνια. Οποιαδήποτε αιτία αγωγής ή αξίωσης που μπορεί να έχετε σχετικά με τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αγοράς προϊόντων White Lotus Anti Aging LTD) πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την υποβολή της αξίωσης ή αιτίας αγωγής. Η αποτυχία της White Lotus Anti Aging LTD να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα. Ούτε η συμπεριφορά μεταξύ των μερών ούτε η εμπορική πρακτική θα τροποποιήσουν οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η White Lotus Anti Aging LTD μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Χρήση του ιστότοπου

Απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων μέσω e-mail, συνομιλίας ή με χρήση άσεμνης ή υβριστικής γλώσσας. Απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία άλλων, συμπεριλαμβανομένης της White Lotus Anti Aging LTD ή άλλου αδειοδοτημένου υπαλλήλου, οικοδεσπότη ή αντιπροσώπου, καθώς και άλλων μελών ή επισκεπτών στον ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, να διανείμετε ή με άλλον τρόπο να δημοσιεύσετε μέσω του ιστότοπου περιεχόμενο που είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, παραβατικό στο απόρρητο ή δικαιώματα δημοσιότητας, καταχρηστικό, παράνομο ή άλλως απαράδεκτο που μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή τα οποία μπορεί με άλλο τρόπο να δημιουργήσουν ευθύνη ή να παραβιάσουν οποιοδήποτε νόμο. Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε εμπορικό περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να παρακινήσετε άλλους να συμμετάσχουν ή να γίνουν μέλη οποιασδήποτε άλλης εμπορικής διαδικτυακής υπηρεσίας ή άλλου οργανισμού.

Αποποίηση ευθυνών συμμετοχής

Η White Lotus Anti Aging LTD δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις επικοινωνίες και το υλικό που δημοσιεύονται ή δημιουργούνται από χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών και υλικών. Αναγνωρίζετε ότι παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να προβάλλετε και να διανέμετε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες στον ιστότοπο, η White Lotus Anti Aging LTD λειτουργεί απλώς ως παθητικός αγωγός για μια τέτοια διανομή και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητα στον ιστότοπο. Ωστόσο, η White Lotus Anti Aging LTD διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να αφαιρεί επικοινωνίες ή υλικό που κρίνει ότι είναι (α) καταχρηστικά, δυσφημιστικά ή άσεμνα, (β) δόλια, παραπλανητικά ή παραπλανητικά, (γ) κατά παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων , εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου ή (δ) προσβλητικό ή άλλως απαράδεκτο για την White Lotus Anti Aging LTD κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την αβλαβή White Lotus Anti Aging LTD, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπάροχους και τους προμηθευτές της (συλλογικά τους "Παρόχους Υπηρεσιών") από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβές δικηγόρων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράνομης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι τρίτων

Σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους επισκέπτες μας, η White Lotus Anti Aging LTD ενδέχεται να συνδέεται με ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Ωστόσο, ακόμα κι αν το τρίτο μέρος είναι συνδεδεμένο με την White Lotus Anti Aging LTD, η White Lotus Anti Aging LTD δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν όλες ξεχωριστές πρακτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων, ανεξάρτητα από τη White Lotus Anti Aging LTD. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και επομένως έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Ωστόσο, η White Lotus Anti Aging LTD επιδιώκει να προστατεύσει την ακεραιότητα του ιστοτόπου της και των συνδέσμων που τοποθετούνται σε αυτήν και ως εκ τούτου ζητά οποιαδήποτε ανατροφοδότηση όχι μόνο για τον δικό της ιστότοπο, αλλά και για ιστότοπους στους οποίους συνδέεται (συμπεριλαμβανομένου εάν ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν δουλειά).

Πολιτική επιστροφών

Η White Lotus Anti Aging LTD υποστηρίζει ολόψυχα και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών από απόσταση πώλησης (DSR) 2000. Αυτό καλύπτεται από την Οδηγία της ΕΕ 97/7 EC

Αυτοί οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους καταναλωτές και να τους επιτρέπουν παρόμοια προστασία με αυτή που βιώνουν όταν ψωνίζουν προσωπικά. Ελπίζουμε ότι ακολουθώντας αυτούς τους κανονισμούς θα επιτρέψουμε στους καταναλωτές να ψωνίζουν με περισσότερη σιγουριά και εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο.

 Οδηγός βήμα προς βήμα για την πολιτική επιστροφών του λευκού Lotus 

 • 1. Όλοι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη σύμβαση πώλησης εντός 7 ημερών από την παραλαβή των πωληθέντων αγαθών.
 • 2. Η ακύρωση της πώλησης πρέπει να αποσταλεί στη White Lotus σε σταθερή μορφή, όπως email, mail ή φαξ. Η απόδειξη της αποστολής αυτού του εγγράφου πρέπει να διατηρείται.
 • 3. Αυτή η πολιτική επιστροφών από το νόμο δεν ισχύει για «εμπορεύματα που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να επιστραφούν». Αυτό περιλαμβάνει όλα τα αποστειρωμένα προϊόντα, όπως δερματικούς κυλίνδρους που είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες με προφανή παραβίαση και έχουν ανοιχτεί. Περιλαμβάνει επίσης τη σειρά προϊόντων ομορφιάς White Lotus, εάν ανοιχτεί ή παραποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 • 4. Η πολιτική ακύρωσης δεν ισχύει επίσης για τυχόν «ηχητικές ή οπτικές εγγραφές που ο πελάτης έχει αποσφραγίσει». Αυτό περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά DVD του White Lotus.
 • 5. Οι πελάτες πληρώνουν το πλήρες κόστος της επιστροφής των προϊόντων στη διεύθυνση που ορίζεται από το White Lotus Anti Aging.
 • 6. Οι πελάτες έχουν το εκ του νόμου καθήκον φροντίδας για όλα τα προϊόντα White Lotus ενώ βρίσκονται στη φροντίδα τους και είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν εύλογη προσοχή κατά την επιστροφή των εμπορευμάτων. Η White Lotus έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση για τυχόν επιστροφή χρημάτων, εάν αυτό δεν τηρηθεί.
 • 7. Ζητάμε να επιστραφούν όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
 • 8. Η White Lotus θα επιστρέψει το κόστος των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ταχυδρομικών τελών που καταβλήθηκαν κατά τη στιγμή της πώλησης, εντός 30 ημερών από τη λήψη έγκυρης ακύρωσης της σύμβασης πώλησης από τον πελάτη.
 • 9. Εάν τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή, η White Lotus θα παράσχει πλήρη επιστροφή χρημάτων.
 • 10. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για συμβάσεις πώλησης Business to Business.

 

Κλάρνα

 

Σε συνεργασία με Κλάρνα Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, σας προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής. Η πληρωμή πρέπει να γίνει στην Klarna:

 

 • Πληρώστε σε 3
 • Πλήρωσε αργότερα
 • Πλήρωσε τώρα
 

Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους χρήστη της Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ. Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την Klarna εδώ. Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται Δήλωση απορρήτου Klarnas.