«Εμπιστεύομαι μόνο τον γνήσιο κρύσταλλο χαλαζία από λευκό λωτό για να ξεφουσκώσει το πρόσωπό μου»

Θύελλα Τάλλια 2019